Ken­nis­mak­ingswork­shop Teamkracht met Prosocial

Reg­is­tratie gesloten
4
Prosocial_Teamkracht
Cat­e­gorie
Work­shop
Datum
2 novem­ber 2021 15:0016:00

Ken­nis­makinswork­shop Teamkracht met Prosocial

In deze work­shop maak je ken­nis met de drie peil­ers die lei­den tot de krachtige meth­ode om samen­werken en proso­ci­aal gedrag te bevorderen.

Effec­tieve teams:

1. Hebben een sterke groep­si­den­titeit en een geza­men­lijk doel
2. Verde­len de inzet en opbrengst op een eerlijke manier
3. Hebben een transparante en eerlijke besluitvorm­ing
4. Werken op transparante wijze
5. Belo­nen gewenst gedrag en bestraf­fen ongewenst gedrag
6. Lossen con­flicten snel op
7. Zijn zelf­s­turend t.a.v. 1 t/​m 6.
8. Hebben goede relaties met andere teams.

Datum: 2 novem­ber van 15.00 tot 16.00 uur.

Kosten: Gratis

Waar: Online op Zoom

Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief