Con­tact­per­soon

Con­tact­for­mulier

Send an Email

Cur­sus lijst

27
okt
Online
Online ACT voor POH-​GGZ, jeugdw­erk­ers, coaches en andere pro­fes­sion­als

29
okt
Groningen
Leer effec­tief werken met Accep­tatie en Com­mit­ment Therapie/​training! Live bijeenkom­sten Gronin­gen

02
nov
Maak ken­nis met de weten­schap van samen­werken. Meer werk­plezier en effec­tiviteit in je team!

16
nov
Online via Zoom
Eerste Ned­er­land­stal­ige oplei­d­ing Teamkracht met Proso­cial! De weten­schap van effec­tief samen­werken.

14
jan
Online
Online ACT voor POH-​GGZ, jeugdw­erk­ers, coaches en andere pro­fes­sion­als

Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief