Cur­sus lijst

14
jan
Online
Online ACT voor POH-​GGZ, jeugdw­erk­ers, coaches en andere pro­fes­sion­als

20
jan
Groningen
Intro­duc­tiework­shop ACT van één dag waarin je ken­nis maakt met de processen van ACT

26
jan
Online via Zoom
Eerste Ned­er­land­stal­ige oplei­d­ing Teamkracht Proso­cial! De ken­nis van samen­werken.

10
feb
Groningen
Leer effec­tief werken met Accep­tatie en Com­mit­ment Therapie/​training! Live bijeenkom­sten Gronin­gen

04
mrt
Groningen
Extra oefendag om je vaardighe­den te ver­groten. Leer dansen met de processen van ACT!